Address:
FCASEC
Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala Si Educatie Civica
16063773
Fumureni-Vâlcea.
Romania
Phone:
Mobile:
0040.745.705.987, 0040.745.267.124
Miscellaneous Information:
Soare Catalin - Presedinte
Trainea Mariana - Project manager, teacher
Stinga Lidia -  Project manager, teacher
Zgripcea Luciana -  Formator, Trainer
Prundeanu Raluca - Formator.