Media

February 23, 2012
articol ciudadanos

Tinerii participa activ la viata comunitatii

February 20, 2012
cndipt

Comunicat de presa POSDRU/109/2.1/G/82620

COMUNICAT DE PRESĂ  Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot […]
Skip to content