ANUNŢ ACHIZIŢIE DE SERVICII DE DEZVOLTARE WEBSITE PROIECT

COD CPV 72413000-8

Lansat de Asociaţia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica în vederea implementării proiectului "Art for Environment" 2016-2-RO01-KA105-013917

Sursa de finanţare: Programul Erasmus+, Mobilitati ale tinerilor.

Legislaţie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.

Lansat de Asociaţia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica în vederea implementării proiectului ”Green Life-Choose your side!”, 2016-2-RO01-KA105-024868

Sursa de finanţare: Programul Erasmus+, Mobilitati ale tinerilor.

Legislaţie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.

Lansat de Asociaţia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica în vederea implementării proiectului ”Go for Green”, 2015-1-RO01-KA105-013913

Sursa de finanţare: Programul Erasmus+, Mobilitati ale tinerilor.

Legislaţie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.

lansat de Asociaţia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civicaîn vederea implementării proiectului”Eco-Photographers, 2015-1-RO01-KA105-013711

Sursa de finanţare: Programul Erasmus+, Mobilitati ale tinerilor.

Legislaţie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.

Mai multe detalii AICI.

cndipt

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European  prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritara 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul Major de Interventie 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa

Titlul proiectului: Dezvoltarea abilitatilor practice de folosire a

 instrumentelor de plata in activitatile economice ale unei intreprinderi

Contract POSDRU: 109/2.1/G/82620 

Specificatii tehnice privind achizitia de

Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web): Cod CPV –72413000-8