Print
Hits: 462

 ANUNŢ ACHIZIŢIE DE SERVICII DE DEZVOLTARE WEBSITE PROIECT

COD CPV 72413000-8

Lansat de Asociaţia Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica în vederea implementării proiectului "Art for Environment" 2016-2-RO01-KA105-013917

Sursa de finanţare: Programul Erasmus+, Mobilitati ale tinerilor.

Legislaţie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.

Specificaţii tehnice:

Site-ul va avea rolul de a prezenta activităţile proiectului menţionat având designul paginilor modern şi minimalist, menit să ofere utilizatorilor o accesare facilă a informaţiilor oferite. Website-ul va cuprinde prezentarea proiectului, a activităţilor desfăşurate, a partenerilor etc.

Site-ul va avea două componente: front-end şi back end. Front end-ul este componenta vizibilă utilizatorilor, iar back end-ul este componenta de administrare a conţinutului ce va fi vizibil pentru utilizatori prin intermediul front end-ului. Componenta back-end este denumita Content Management System (CMS).

Structura orientativă a site-ului:

Secţiuni:

1. Pagina principală

- Logo asociatie, elemente de identitate vizuală ale programului ERASMUS +. Acestea vor face parte dintr-un banner ce va apărea pe toate paginile site-ului. Ca funcţionalitate, acest logo va fi selectabil iar la selectarea lui, indiferent de pagina în care este utilizatorul, se va încărca pagina de home a site-ului.

- Meniu principal - cu rol de a asigura accesul utilizatorului site-ului la toate secţiunile acestuia. Acesta va fi accesibil din toate paginile site-ului. Meniul va indica utilizatorului pagina pe care o vizualizează prin evidenţierea butonului din meniu corespunzător secţiunii selectate.

Meniul va conţine următoarele pagini:

 Prezentare generală şi parteneri

 Acasa

 Descriere proiect

 Noutăţi

 Activităţi

 Galerie foto şi film

 Newsletter

 Diseminare

 Descriere program ERASMUS +

 Contact

 

- Descrierea proiectului (prezentarea grafică şi textuală a proiectului) - pe prima pagină va fi prezentat proiectul cu link-uri către paginile de detaliu din secţiunile corespunzătoare.

- Informaţii - prezentarea ultimelor noutăţi despre activităţile proiectului.

CMS: Accesul Achizitorului la conţinutul acestei secţiuni pentru a-l putea actualiza după nevoie. - Activităţi

CMS: Administratorul va actualiza evenimentele. Se vor putea introduce datele necesare pentru noile etape ale proiectului: date de desfăşurare, activităţi etc.

- Galerie de imagini şi filme de la activităţile desfăşurate

CMS: Administratorul va putea face upload cu poze si filme si va putea crea/actualiza galerii cu poze/filme.

2. Contact

Secţiunea va conţine datele de contact ale titularului de proiect şi cele ale partenerilor, de unde pot fi obţinute informaţii despre proiect.

Informaţii tehnice suplimentare

Achizitorului i se vor prezenta maximum trei variante de design, dintre care Achizitorul va alege una. Elaborarea propunerilor de design va dura maxim doua săptămâni de la semnarea contractului, iar perioada alocată eventualelor modificări cerute de Achizitor va fi de o săptămână. După ce design-ul va fi aprobat de Achizitor perioada de implementare a site-ului este de 3 săptămâni.

Dimensiunea siglelor este variabilă însă având în vedere să se asigure o bună vizibilitate a acestora şi să nu fie mai mici de 15 mm. Dimensiunea siglelor ERASMUS + va fi aceeaşi cu cea a siglelor Achizitorului şi partenerilor săi.

Materialele în format electronic de pe website, buletine informative electronice/newsletter etc. – vor conţine, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

-Siglele ERASMUS +, situate la acelaşi nivel, în josul paginii;

-Sigla Achizitorului şi/sau ale partenerilor;

-Titlul proiectului.

Website va conţine obligatoriu:

-Siglele ERASMUS +, situate la acelaşi nivel, în josul paginii;

-Sigla Achizitorului şi/sau ale partenerilor;

-Titlul proiectului.

Publicarea periodică pe website a informaţiilor despre proiect şi activităţile/rezultatele acestuia se vor publica atât în română cât şi în engleză.

Pagina va conţine un contor pentru numărul de vizitatori şi sau afişări (statcounter.com, Google Analytics etc.) astfel, Achizitorul va avea posibilitatea de a monitoriza traficul site-ului, cu informaţii detaliate despre sursa accesărilor.

Site-ul va fi dezvoltat utilizând ca limbaj de programare PHP si ca baza de date MySQL. Fundalul grafic pentru pagini va fi creat de dezvoltator. Suprafaţa paginilor va fi acoperită de grafică în proporţie de minim 20%. Site-ul poate sa conţina componente Flash.

Timpul maxim de încarcare în web browser a unei pagini va fi de 6-15 secunde.

Site-ul va conţine o galerie de imagini şi filme care va fi actualizată de către Achizitor.

Informaţia de pe anumite pagini specificate în descrierea conţinutului va putea fi tiparită de către utilizatori.

Dezvoltatorul va acorda o perioada de garanţie de 36 luni de la data lansării site-ului.

Dezvoltatorul va remedia problemele tehnice semnalate de Achizitor în perioada de garanţie.

Dezvoltatorul va asigura intretinerea,gazduirea si domeniul site-ului pentru o perioada de minim 60 de luni.

Caracteristici tehnice:

Tip site: platforma cu administrare de continut, baza de date-MySQL, limbaj de programare (PHP 5-minim), scripturi Java, jQuery

Compatibilitate site: functionare corecta si in parametri cu browserele GOOGLE CHROME, MOZILA FIREFOX, SAFARI, NETSCAPE NAVIGATOR, INTERNET EXPLORER

Procesare imagini: dinamica cu functii de marire, micsorare etc

Suport audio, video-player integrat

Functii de arhivare a continutului

Designul paginii, grafica, meniul, logo să fie conform temei alese de achizitor

Funcţie de căutare în site

Timp de execuţie : 20 zile

Transferul pe internet

Formular de contact, funcţie de vot/sondaj online

Înscriere în motoarele de căutare Google, Statistici şi Trafic

Domeniu .eu

Gazduire pe sistem de operare LINUX sau Windows.

Securiatea sistemului de operare: update la zi

Pachet Web Hosting Professional: inclus în preţ

Spaţiu găzduit : 8.000 MB

Transfer lunar : Nelimitat

Conturi email: 3

Subdomenii: 1

Conturi FTP: DA

Baze de date: 1

Preţ Hosting: Inclus în preţ (primele 36 luni)

Servicii ce urmează a fi prestate: servicii de dezvoltare website proiect .

Durata contractului de achiziţie va fi până la data de 31.10.2017.

Valoare maximă estimată a contractului: 26 500 lei inclusiv TVA. Preţul va rămâne ferm pe întreaga durată a contractului.

Depunerea ofertelor: Oferta va fi însoţită de copie certificat constatator care să conţină codul CAEN 6201 sau alta dovada privind calitatea dezvoltatorului de a realiza pagini web. Ofertele se vor transmite pe adresa de achizitorului (Str.Principala,24,Fumureni,Valcea,Romania) sau se pot depune personal la sediul asociatiei de la adresa mai sus mentionata, ulterior, oferta câştigătoare fiind depusă şi în original la adresa de implementare a proiectului, menţionată mai jos. Ofertele se vor depune cu respectarea specificaţiilor tehnice minime, ştampilate, datate şi semnate.

Nerespectarea specificaţiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluării ofertei.

Data publicării anunţului: 20.05.2017

Data limită de depunere a ofertelor: 31.5.2017, ora 10.00.

Analiza ofertelor: 01.06.2017, ora 11.00.

Informaţii suplimentare: pot fi obţinute la e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa de implementare a proiectului localitatea Fumureni, judeţul Vâlcea. Persoane de contact:Soare Catalin-0745705987

Manager proiect

Soare Catalin

Responsabil financiar

Olah Lucica

Întocmit,

Expert achiziţii publice

Soare Catalin